آمار

آرشیو برچسب: نه قاضی نه لوله

اشتراک در خبرنامه

نه قاضی نه لوله حسن رییس جمهوره؟؟!!

نه قاضی نه لوله حسن رییس جمهوره؟؟!!

براساس آخرین نظر سنجی ها میزان استقبال به دکتر روحانی بعد از مناظره سوم بیشتر شده است براساس نظر سنجی ها میزان استقبال به دکتر روحانی بعد از مناظره سوم بیشتر شده و طرفداران دکتر روحانی با آمدن با اعلام ...

متن کامل »
رفتن به بالا