آمار

آرشیو برچسب: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

اشتراک در خبرنامه

شکایت علیه وزارت ارشاد به کمیسیون اصل نودم مجلس می رود

شکایت علیه وزارت ارشاد به کمیسیون اصل نودم مجلس می رود

  صندلی‌های همیشه خالی؛گزارش شفقنا رسانه از حال و هوای انتخابات هیات نظارت تعدادی از مدیران مسوول در انتخابات نماینده‌ی مدیران مسوول در هیات نظارت بر انتخابات حضور پیدا کردند در حالی که تعداد زیادی از مدیران مسوول مثل سالهای ...

متن کامل »

صادرات فرهنگی و اقتصادی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای سال ۹۳

صادرات فرهنگی و اقتصادی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای سال ۹۳

    فرهنگ و اقتصاد مطبوعاتی با عزم مطبوعات و مدیریت جهادی دردستور کار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی    ازآنجا که جهت گیری های حمایتی، معرّف سیاستهای عمومی حاکمیتی است، بسته زیر به   عنوان سیاستهای حمایتی معاونت امور ...

متن کامل »
رفتن به بالا