سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: با توجه به اطلاعیه استانداری تهران مبنی بر آلودگی شدید هوا تمامی مسابقات فوتبال در این استان لغو می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به ...