به نقل از ایسنا : مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه با بیان اینکه دلایل مختلفی را می‌توان مطرح کرد که چرا برخی از کشورهای عربی منطقه تاکنون به پیشنهاد طرح صلح امید پاسخی نداده‌اند، اظهار کرد: ...